24.05.2023

Djelaonica o „Heroji u svakidanjem žitku“ na DSŠ Veliki Borištof

Odgovoran za sadržaj: Emanuel Kostyan

U kooperaciji s Prirodnim parkom Lanžersko Brigovlje je prvi razred sudjelovao pri djelaonici o mrvunci. Stručnjakinja je razložila školaricam i školarom žitak i zadaću mrvuncev. Dica su upoznala i različne vrsti. Dobro organizirane živine su mogla dica u terariju kot i u naturi pomoću povećala gledati i odrediti.