22.05.2023

Dan šarolike vrsti 2023. u Osnovnoj školi Bajngrob

Odgovoran za sadržaj: Dir.in Mag.a Elvira Heisinger

Sve škole parkov prirode u Austriji svečuju 26.5.2023. dan šarolike vrsti (= Tag der Artenvielfalt). Glavna tematika je „Pokrajina puna super vitezov“. To znači da leži ljetošnje težišće na važnosti insektov. Dica Osnovne škole Bajngrob su si izibrala svojega „super viteza“ -  i to mrvunca. Školarice i školari su se bavili sa životnim prostorom i izgledom male i jako važne živine. Isto tako su istraživali kako mrvunac prebavi svoj dan, kako su živine organizirane, još i bolje nego jedna država!
Zanimljivi su bili i mrvunjčnjaki ke su dica u školskom vrtu i na sinokoši pred crikvom iskala. Pomoću povećala su istraživala dica mrvunce i našla su mnoge vrsti u Bajngrobu. Za sve diozimateljice i diozimatelje je ovo otpodne bilo jako zanimljivo.