17.05.2023

Naš dan u Željeznu

Odgovoran za sadržaj: OŠ Uzlop

16.05.2023. je išla naša škola na posjet glavnomu gradu Gradišća-Željezno. Prva štacija je bio koncert u prekrasnoj Haydnovoj dvorani u Esterházyjevom kaštelu. Čuli smo simfonijsku povidajku „Petar i vuk“  od Sergeja Prokovljevoga. Pri koncertu su se dici predstavili i najvažniji koncertni instrumenti.

Zatim smo se otpravili u Zemaljski muzej, ki  leži nedaleko od kaštela. U dvi posebni izložba za dicu su mogli školarice i školari naših dvih razredov  istraživati ove teme:„Dragocjenost maloga arheologa“ i „Prošlost u koferu“ u posebni štacija.

S interesantnimi pitanji i bastlanjem su dica „doživila“ obadvi  izložbe. Dica naše škole su uživala ovo posebno dopodne i ono će njim još dugo ostati u spominku.

16.05.2023. je išla naša škola na posjet glavnomu gradu Gradišća-Željezno. Prva štacija je bio koncert u prekrasnoj Haydnovoj dvorani u Esterházyjevom kaštelu. Čuli smo simfonijsku povidajku „Petar i vuk“  od Sergeja Prokovljevoga. Pri koncertu su se dici predstavili i najvažniji koncertni instrumenti.

Zatim smo se otpravili u Zemaljski muzej, ki  leži nedaleko od kaštela. U dvi posebni izložba za dicu su mogli školarice i školari naših dvih razredov  istraživati ove teme:„Dragocjenost maloga arheologa“ i „Prošlost u koferu“ u posebni štacija.

S interesantnimi pitanji i bastlanjem su dica „doživila“ obadvi  izložbe. Dica naše škole su uživala ovo posebno dopodne i ono će njim još dugo ostati u spominku.