11.05.2023

Djelaonica za Majkin dan

Odgovoran za sadržaj: VS Neudorf

U misecu maju svečujemo Majkin dan. Tom prilikom je OŠ Novo Selo pozvala dvi pedagogice biljkov. Angelika Ambruš iz Novoga Sela i nje kolegica Silvija su s dicom načinjale čvrsti šampon, kremu za usnice i ruke.

Školarice i školari su mišali i probali različne biljke iz prirode. Ljuto je prošlo ovo dopodne u djelaonici biljkov, u koj su dica sama mogla prirediti dar za Majkin dan.