30.03.2023

Stinjačka vazmena jaja

Odgovoran za sadržaj: Juliane Sagmeister-Koch

Ljetos su bili svi razredi osnovne škole Stinjaki na pohodu kod gospe Trude Sagmeister. Ona je dici objasnila kako od kokošinjega jaja nastane tipično Stinjačko vazmeno jaje. Pofarbaju se tvrda jaja i ispušena. U jaje se onda zakrocaju motivi, ornamenti. Motivi moru biti različni: kitice, križ, ime, kalež, srca i drugi. Gospa Sagmeister je imala kokošinja jaja, jaja od gusak ili od nojev. Najlipše je bilo dici, kad su smila sama ovu tehniku probati. Svako dite je dostalo kuhano pofarbano jaje i se bavilo krocanjem. Nije bilo tako lahko.

Hvalimo gospi Trudi, da smo smili dojti i da nam pokazala ov lipi običaj.