17.03.2023

Djelaonica „Vrime, klima i promjena klime“

Odgovoran za sadržaj: VS Pama / OŠ Bijelo Selo

„Vrime, klima i promjena klime“ su bile teme, s kimi su se bavila dica 4. razreda osnovne škole Bijeloga Sela dva dane. Dva pedagogi od nacionalnog parka „Niuzalj/Zajezerje“ su djelali s dicom na igrajući i praktični način. Svisnost i znanje o ove temi su se razvijali u prominljiv program.