10.03.2023

Križni put

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

U petak 10. marca/ožujka je osnovna škola u Novoj Gori  skupa s farom organizirala u crikvi pobožnost križnoga puta. Točno u 12.00 uri na kraju nastavnoga dana, su se roditelji, stari roditelji, prijatelji i člani novogorske fare skupaspravili, da bi prošli skupa jedan dio Jezuševoga puta. Svrha postaja križnoga puta bila je pomoći dici da svjesno gledaju na Jezušev put muke i zahvale, što je on uzeo na sebe patnju i smrt kako bi nas otkupio.

Zajedno s mjesnim farnikom mag Davidom Grandićom, dica su išla od jedne do druge štacije u farskoj crikvi. Jedan školar je uvijek otkrivao tajnu ispred jedne od 14 štacijov. Na primjer na sliki prve štacije: "Jezuš je osudjen na smrt". Dica kao predmolitelji su svaku pojedinu štaciju uveli bogoslužnim činom i svi prisutni su skupno izmolili molitve. Na kraju svake molitve sudioniki pobožnosti otpjevali su psalam uz glazbenu pratnju Karla Knora. Uz svećenikov blagoslov i skupnu pjesmu molitva križnoga puta je dostojanstveno završila.

U pripravi za pobožnost križnoga puta su dica tako poučena da križni put ne samo kršćane opomenuje na Jezuša, nego i na ljude koji su danas maltretirani, nepravno postupani na druge načine, pa čak i mučeni ili ubijani.