09.03.2023

Djelaonica o sortiranju otpatkov

Odgovoran za sadržaj: Emanuel Kostyan

Na DSŠ Veliki Borištof se je u svi razredi održala djelaonica o sortiranju smeća. Michael Kefeder, savjetnik smeća od Gradišćanskoga udruženja za smeće, je razložio školaricam i školarom različne vrsti otpatkov i kako nje odstraniti u predvidjene tone. Na primjeri iz prakse su se učili o pravom sakupljanju smeća i o sortiranju otpatkov.
Važne teme ove djelaonice su bile kako obajti smeće i recikliranje otpatkov. Na koncu su svi školari i školarice dostali informativnu broširu o pravom sakupljanju
otpatkov.