27.02.2023

Mesopust na drugi način

Odgovoran za sadržaj: VS Pama / OŠ Bijelo Selo

Na mesopustni utork su dica osnovne škole Bijeloga Sela pripravila cirkusnu i magični šou. Školarice i školari su uvježbali akrobatične vježbe i magični trikovi i je je prezentirala cjeloj školi. Zatim su dostala ukusne frite. "Na kraju smo skupa plesali i svečevali mesopust, toje bilo jako lipo!, tako školarice i školari.