18.02.2023

Novi podlogi za hrvatsko podučavanje

Odgovoran za sadržaj: Izvor: volksgruppen.orf.at/hrvati

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov je izdala nova pomoćna sredstva za podučavanje hrvatskoga jezika. Pod geslom „Učim se hrvatski“ su učiteljice Katarina Krupić i Tanja Tinhof sastavile mape s kartami s različnimi hrvatskimi riči i rečenicami a slike su od Jasmine Gabriel. U četiri mapa se bavu s riči iz različnih tematskih krugov kot školske spravi, tijelo, dugovanje iz svakidašnjice i s izjavami tajedna. Mišljene su rečenice kot „Kako ti ide? Hvala dobro, Zami si svoju južinu ili Imam pitanje, prosim“. Učiteljem i učiteljicam nudu i didaktične predloge i vježbe, kako hasnovati materijal u nastavi pri učnji hrvatskoga jezika.