10.01.2023

Izložba knjig u DSŠ Veliki Borištof

Odgovoran za sadržaj: ZMS Großwarasdorf / DSŠ Veliki Borištof

Od 17. do 21.oktobra  je bibliotekarka  Kraill Vera organizirala posebnu izložbu  mnogobrojnimi  knjigami  iz različnih područjev.

Po prvi put su bile izložene  i hrvatske knjige od HKD-a. Školarice i školari su imali mogućnost u nji čitati i si je naručiti.

Ideja ove izložbe je, buditi zanimanje za knjige i da se dica bavu čitanjem.