01.01.2023

Svitlost mira

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

ZOsnovna škola Nova Gora i fara su skupa pozvali na zajedničku svetačnost u farskoj crikvi u petak, 23. decebra/prosinca 2022. Da se svi skupa sjedu u školi zadnjega dana škole prije Božića i skupa se pripravu na dolazak Maloga Jezuša je jur tradicija kroz desetljeća. Ovo ljeto odibran je nešto drugačiji format. Ovput su se skupaspravili u farskoj crikvi, gdje je već stiglo svitlo mira za ovu svetačnost. I naravno su svi zainteresirani Novogorci bili pozvani da sudjeluju pri ovoj meditativnoj uri, a zatim da sa sobom ponesu svitlo mira k stanu. A brojni gosti su se pozivu odazvali i su došli u farsku crikvu. Mjesni farnik mag.David Grandić pozdravio je sve prisutne i govorio o miru i pripravi na Božić. Dica su skupa s nazožnimi gosti u crikvi pjevala božićne jačke na nimškom i hrvatskom jeziku. Izmedju pjesama je čitao Karl Knor  poveznice i pjesme na temu mira, adventa, Božića kao i dvi molitvene tekste. Zaključak je bila zajednička molitva Očenaša i Zdravo Marije. S blagoslovom  nazočnih kroz farnika je završila svetačnost. Potom su sudioniki svitlo mira u svojimi lampioni odnesli domom, da bi ovde zasjalo i dokumentiralo značenje Božića, svetak ljubavi, pomirenja i mira.