15.12.2022

Božićno jačenje 2022.

Odgovoran za sadržaj: Silvia Mühlgaszner

Zbor osnovne škole Cindrof je nastupio u adventskom vrimenu. Dica su prezentirala većjezične Božićne jačke. Ufamo se, da se ljudi ovako još već veselu na Božič!

Božićno jačenje u Cogrštofu: 19.12.
Božićno jačenje u Cindrofu: 20.12.