22.11.2022

Projektni dani u južnom Gradišću

Odgovoran za sadržaj: VS Pama/OŠ Bijelo Selo

Četvrti razred osnovne škole Bijeloga Sela je bio na projektni dani u Minihof-Liebau. Prvo su dica napravila katamaran kod rijeke Raab i načinjili utakmicu. Drugi dan su dica upoznala različne vrsti žita. U starom malinu su školari pekli picu.

Gospodin Franz je školaricam i školarom povidao o gljivov i živinov u šumi. Na koncu dana smo bili pri opskrbi za bolesne živine. Dostali smo juhu od krumpirov. Na zadnjem danu smo pohodili jabukov seljački dvor.

Ovi tri dani nisu bili samo jako poučni nego veseli i lipi.