18.11.2022

Dan pišačenja k šumskom poučnom putu u Frakanavu

Odgovoran za sadržaj: Mirjana Palatin, VS Frankenau-Unterpullendorf / OS Frakanava-Dolnja Pulja

U jeseni školskoga ljeta 2021/22 su školarice i školari Osnovne škole Frakanava-Dolnja Pulja marljivo pomagali pri obnavljanju i dopunjavanju šumskoga poučnoga puta mladimi biljkami. Ov projekt temelji na suradnji Pedagoške visoke škole Željezno, općine, osnovne škole i čuvarnice.
U ljetu 2022 pri otvaranju šumskoga poučnoga puta mogla su se dica diviti tim biljkam i stabalju. Na jednoj posebnoj postaji mogla su otkriti i istražiti malu šumu, isprobati i svladati prepreke od drivenih debal i po nji plazniti.
Za ljetos su si učiteljice, školari i školarice nakanili, istražiti šumski poučni put u svi četiri ljetni doba i tako izbliza doživiti najvažnije vrsti domaćega stabalja i grmlja. Ovo će se  redovito kombinirati s danom pišačenja od Pervan u Frakanavu.
Dica i njeve učiteljice proživili su jedan divan sunčan jesenski dan na šumskom poučnom putu. Dica su u grupa morala rješavati postavljene zadaće, na primjer najti naravne materijale i sortirati je po farba i obliku ili iskati životinjske slijede. Na koncu je nastala divna mandala od kore, jagodov, mahovine, kamenov, šiškov, lišča, palčic i svega drugoga.
Svi se jur veselu na zimu, kako će šuma izgledati i ča će se moć onda otkriti.