17.11.2022

Dobro došli na DAN JABUKE!

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

Ov put smo svečevali jabuku. Jabuka je jako zdravo sadje i na Martinju je ovo ljeto bio istovremeno i Dan Jabuke. Dica čuvarnice su najprije slušala i gledala sve o razvitku jabuke od košćice do stabla.
U različni štacija su onda obdjelala sve o jabuki: rizala, lipila, farbala su jabuke i naučni materijal, jačila su jačke o jabuki, naučila igru za prste i konačno gledala teatar: "Kraljica jabuk".
Pri svem su je podupirala dica 3./4. razreda, ka su za nje i zavježbala ov teatar. Igrokaz su dica 3./4. razreda sama prepisala i dalje razvila s novimi ulogami, s rekvizitami i s muzikalnim oblikovanjem.
Publika je bila čisto začarana i oduševljena. Konačno su si svi zaslužili malu južinu s jabukami i dobrim jabukovim kolačem.
Veselimo se već na drugi posjet čuvarnice!