11.11.2022

Martinja

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Kad se 11. novembra/studenoga u Gradišću slavi svetak zemaljskoga patrona Svetoga Martina, ovu temu se ne more zaobići ni u školi. Život i djelo svetoga človika ter i običaji vezani uz njegov svetak obdjelali su i u osnovnoj školi u Novoj Gori.