03.11.2022

Lučenje od dugoljetnoga kruga ravnateljev i prijateljev

Odgovoran za sadržaj: Dvojezični ravnatelji

Iz sjevera je u jeseni 2021. stupila direktorica Ljuba Palatin-Wild u mirovinu. Ona je peljala 20 ljet dugo osnovnu školu u Uzlopu. Odmah na početku nje peljanja OŠ Uzlop se je pregradila školska zgrada na najnoviji standard. Kao angažirana i svisna dvojezična učiteljica joj je bilo isto važno, da sudjeluje pri sastavljanju hrvatskih podlogov za suvremenu nastavu. Nje odnos vjeri i crikvi se je pokazao i u konstruktivnoj suradnji s farom Uzlop. Istaknut se mora, da je pod nje peljanjem OŠ Uzlop dostala kao prva dvojezična osnovna škola Gradišća nagradu „Austrijsko odlikovanje za okolinu“.

Oprostili su na sjednici i dugoljetnoga direktora OŠ Trajštof Manfreda Vlašića. Svisni Hrvat je peljao školu 35 ljet dugo i tako je sudjelivao pri mnogobrojnih inovacijov na školskom području. Vrlo angažirano je djelao u djelatnoj zajednici za hrvatsku muziku (knjige „Nutri vani jači s nami“), sastavio kompetencije za gradišćanskohrvatsko podučavanje i omogućio je mnogo pilotnih projektov. Osnovao je roditeljsko društvo škole Trajštof, ko je i sada još jako aktivno. U njegovu dob ravnateljstva ispadaju renovacija, pregradnja i novogradnja osnovne škole Trajštof. Podupirao je i digitalizaciju u školi. Tako je bila škola jedna od prvih u Gradišću, ke su imale digitalne table i digitalna sredstva za podučavanje. Impresivan trenutak je bio sigurno posjet predsjenika republike Austrije Thomasa Klestila i predsjednika republike Hrvatske Stipe Mesića u ljetu 2001.

Iz juga su stupili u mirovinu školska nadsavjetnica direktorica Frida Arth, ka je desetljeta dugo peljala osnovnu školu u Bandolu. Ona nije nek samo sve za svoju školu udjelala što je bilo moguće i nemoguće, nego je i u slobodom vrimenu bila jako aktivna na manjinskom području. Napisala je knjige i podloge za podučavanje i je udjelala svega već za svoju školsku dicu, za svu dicu u Gradišću kao i za hrvatski narod.

Robert Vuković je stao zadnje 13 ljet na čelu osnovne škole u Pinkovcu. Kao osviješten Hrvat se je on isto angažiran skrbio za hrvatski jezik i je čuda projektov na ovom području omogučio, na primjer i kod sastavljena cd-jke za matematiku i pri pilotiranju nujnoga prelaza od čuvarnice u školu.

Svi umirovljeni ćedu nam faliti u drušvu mišanojezičnih ravnateljov. Za mirovinu željimo svim od srca sve najbolje, osebujno zdravlja i Božji blagoslov za još čuda i lipa ljeta! Živili!