26.10.2022

Akcija „Teretnjak u školi“ u Novoj Gori

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Dica osnovne škole Nova Gora su sudjelivala pri projektu „Teretnjak u školi“. Pri tom su se učila o gospodarstvenoj važnosti transporta dugovanj. U drugoj uri su dica mogla pregledati teretnjak novogorske firme Radostić i se tako informirati o pogibeli takozvanoga mrtvoga kuta.