03.11.2022

Žetvena zahvalnost

Odgovoran za sadržaj: VS Pama / OŠ Bijelo Selo

Kao svako ljeto je fara u Bijelom Selu svečevala žetvenu zahvalnicu. Dica iz osnove škole su se skupa spravila pred svetom Trojstvom. U velikom broju se je otpravila procesija u crikvu, kade smo svečevali svetu mašu. Školarice i školari su čitali prošnje a jačili jačke „Zvišuje duša moja“ i „Bože ti si svit stvorio“. Maša je bila održana tradicialno na nimškom i hrvatskom jeziku.