30.04.2013

Čišćenje sela Pandrofa i okoline

Dica su bila začudjena, kad su upazila koliko su smeća u toku od dvih ur posabirala. „Na žalost moramo i mi upoznati, da se u našem selu najde sve već smeća. Ova akcija neka probudi svist svakoga školara i svake školarice, da oni samovoljno postanu svisni svojega ponašanja.“, su riči našeg direktora Štefan Bunyai. Po čišćenju Doljnje i Gornje Bunkave, Freiäckergasse, igrališta, groblja i školskog dvora, strefili su se dičje grupe na sportskom igralištu Osnovne Škole. „Kad se je dovezao ognjogasni auto pred školsku zgradu, veselje se je upoznalo u obrazi dice: Topli takozvani jetrovi sir, kobasice, kruh, žemlje sa kobasicom i piće je bilo pripravno. Po južini su dica mogli u toploj školskoj dvorani izibrati različne štacije: igre sa labdom, kegljanje, puzlanje ili crtanje. "Isplatilo se je, da smo se u subotu tako rano stali!", su nam rekla naša dica. Hvala roditeljen, EUREKA-timu i školskin čuvarom za njev predkip pri ovoj akciji!