18.03.2021

Nove digitalne table za predmetnu nastavu.

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) redovito publicira školski materijal za učnju hrvatskoga jezika. U medjuvrimenu su počeli modernizirati i digitalizirati postojeći analogni materijal. Pred kratkim su prezentirali digitalne table za predmetnu nastavu.

Predsjednik HKDC-a, Martin Ivančić je rekao, da su jur pred nekolikimi ljeti počeli digitaliziranjem podlogov za škole. Sada deset ljet stare analogne table nisu nanovič izdali u istom obliku nego je po dogovoru s nadzornicom za hrvatsko školstvo Karinom Vukman-Artner digitalno predjelali.

Digitalna sredstva za podučavanje kanu izgraditi

Table da učitelji jako čuda koristu u podučavanju ar imaju uza to i knjige, tako Ivančić. Novi plakati ćedu se moć projecirati ili se moru poslati dici putem e-maila. U drugom koraku kanu dodatno sastaviti vježbe, ke pak školari moru obaviti digitalno. Pedagogi da za društvo pratu projekt i izdjelaju nove digitalne podloge, je rekao predsjednik HKDC-a, Martin Ivančić.

U suradnji s Direkcijom za naobrazbu i Pedagoškom visokom školom će HKDC digitaliziran materijal za učnju hrvatskoga jezika publicirati i na različni školski platforma.

"copyright: hrvati.orf.at"