„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“

„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“  - nova učila za gradišćanskohrvatske i ugarske učitelje i dicu u Gradišću

Od dojdućega školskoga ljeta gradišćanskohrvatskim i ugarskim učiteljem i školarom u Gradišću opet stoju na raspolaganje nova i moderna učila za hrvatsko i ugarsko podučavanje u osnovni i viši škola.
Nova učila su sastavili gradišćanskohrvatski i ugarski učitelji i učiteljice svih vrst škol uz znanstvenu pratnju i u faza u suradnji s kolegi i kolegicami iz Koruške - a to u suradnji s Ministarstvom za podučavanje umjetnost i kulturu, Pedagoškom visokom školom, Zemaljskim školskim savjetom i ORF-om Gradišće.

Petak 14.06. su je svetačno prezentirali na Pedagoškoj visokoj školi brojnim učiteljem i časnim gostom Zemaljskoga školskoga savjeta, Visokoškolskoga savjeta i Ministarstva za podučavanje umjetnost i kulturu.
Dvojezičnim pedagogom i pedagogicam stoju tim sada na raspolaganje posebni Opisi kompetencijov kot i školarom i školaricam Regionalni jezični portfoliji za učnju manjinskih jezikov u osnovni škola i u niži razredi viših škol.
Jur u jeseni će početi tri- do četveroljetna faza implementacije ovih novih učil na izabrani škola Gradišća, najavila je Školska savjetnica za manjinsko školstvo Mag.a Karin Vukman-Artner, ka si od ovih novih učil očekuje opet kvalitativan doprinos k dvojezičnomu podučavanju ko je orijentirano po kompetencija školarov.


Mapa „Socijalna učnja“ i CD / vježbenica s teksti za slušanje „Hej, slušaj!“ Istom prilikom su na Pedagoškoj visokoj školi petak 14.06. svetačno prezentirali mapu „Socijalna učnja“ i CD / vježbenicu s teksti za slušanje „Hej, slušaj!“
Obadvoja  nova učila izdjelana su u okviru Jezične djelaonice Pedagoške visoke škole Gradišće  u suradnji s Hrvatskim kulturnim- i dokumentarnim centrom. Od jeseni ćedu besplatno stati na raspolaganje svim školarom i učiteljem dvojezičnih škol.
Mapu „Socijalna učnja“ izdjelala je Mag. Elvira Heisinger. Koncipirala ju je s brojnimi vježbami za predmete hrvatski jezik, predmetnu nastavu i orijentaciju o zvanju za osnovne i sridnje škole. Format je A4 i ima oko 100 stran.

CD / vježbenicu s teksti za slušanje „Hej, slušaj!“ sastavile su Martina Billisits i Silvia Zsivkovits na teme oko školskoga ljeta isto za osnovne i sridnje škole. CD je snimljena u Zemaljskom študiju Gradišće ORFa  s profesionalnimi govorači/cami. Postoji od 48 vježbov i oko 50 stran.
Obadva projekti su sa strani Pedagoške visoke škole i Jezične djelaonice stali pod peljačtvom MMag.e Anite Jugovits-Csenar. (Anita Jugovits-Csenar)