"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite!

"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite!

Naticanje Črljenoga križa za mladinu (ÖJRK): zdravstvena nagrada zemlje Gradišće "Zdravo živi!"
pod geslom "Zdravo kroz svakidanji školski žitak" za sve škole Gradišća
Po prvi put raspišuje gradišćanski Črljeni križ za mladinu skupa sa zemljom Gradišće, sa Zemaljskim
školskim savjetom Gradišća, s osiguranjem “Wiener Städtische, s Črljenim križem i GIVE ovu nagradu
za sve škole.
Ova inicijativa ima cilj podupirati i probuditi misao za zdravlje med svimi školaricami i školari.
Naticanje je adresirano na sve škole u Gradišću, sve razrede svake vrsti škole, ki u praksi inicijiraju
projekte za podupiranje zdravlja i ki se bavu s prvom i durajućom prevencijom. Žirija će izibrati
dobitnike, ke čekaju lipe nagrade. Svetačno predavanje nagradov će biti u protuliću u Željeznu.
Nagrade:
1. nagrada 1500 €
2. nagrada: 600 €
3. nagrada: 400 €
4. i 5. nagrada: posebni dari
Projekti, ki se moru predati pod geslom "Zdravo kroz školski život":
‐ Projekti, ki se bavu temeljnom tematikom podupiranja zdravlja, tijela, prehrane, prevencije,
odvisnosti, pušenja i školom prez dima, okolinom ili komunikacijom ili upravljanjem
konfliktov.
‐ Projekti, ki nudu metode učnje i podučavanja s obzirom na zdravo podučavanje.
‐ Projekti, u ki škola kaže u svojem školskom profilu poseban zdravstveni razvitak školskoga
djela, učnje i školskoga žitka.
Važna je i vrst prezentacije.
Sudjelivati moru učiteljice i učitelji s školaricami i školari svih vrsti škol Gradišća.
Rok za prijavu završava: 20. 2. 2018. (digitalno).
Daljnje informacije morete najti na webstranici ÖJRK/Burgenland, na portalu OpoGa (Obrazovnoga
poslužitelja Gradišća) i u naredbi.
Kontakt za pitanja:
Monika Gerbavsits, MSc (monika.gerbavsits@bildungsserver.com)
Zemaljski nadzornik, Dvorski savjetnik Erwin Deutsch, MAS, MSc i Zdravstvena savjetnica Monika
Gerbavsits, MSc i cijeli AMČK tim Gradišća se veselu na diozimanje!
Kliknite! (Prosimo, pošaljite podloge prik maila, oblaka, stika, itd