LMS – Szisztematikus tanulás

Megoldások képzéspolitikai kihívásokra Ausztriában


Az LMS Ausztria legnagyobb információtechnológiai támogatási kezdeményezése, melyet tanárok fejlesztettek ki, hogy megkönnyítsék tanártársaik munkáját. Az LMS 2004 óta állandó része az osztrák oktatásnak.


Az LMS 4-pilléres koncepciója:


1.    Tanulási platform: a www.lms.at weboldal nagy kapacitású és könnyen kezelhető tanulási platform, mely folyamatosan alkalmazkodik az iskolarendszer aktuális igényeihez.
2.    Továbbképzések: egy átfogó képzési koncepció garantálja a tanárok minőségi kiképzését, melyet a mindennapi iskolai életben kamatozhatnak.
3.    Az LMS csapata: didaktikai és technikai támogatást kínál Ausztria területén.
4.    Tananyagok: oktatási anyagok gazdag kínálata különböző tantárgyak és iskolatípusok számára.

Tanulók és tanárok mindennap használhatják


Az LMS támogatja a személyre szabott tanulást és tanítást a mindennapos iskolai életben. Lehetővé teszi a kompetencia-orientált oktatást és áttekinthető teljesítményértékelést biztosít, leegyszerűsíti a tanórák irányítását és dokumentálását, számtalan oktatási segédanyagot tesz hozzáférhetővé, támogatja az önszervező tanulást, megkönnyíti a csapatmunkát és kialakítja az osztrák kommunikációs hálózat rendszerét.


Kompetencia-orientált tanítás


A kompetencia-orientált oktatás alkalmazása egy olyan innovatív alkalmazás példája, amely Ausztria szerte egyre népszerűbbé teszi az lms.at-t. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, elsősorban az Új középiskolák (NMS) tanárai számára, de más iskolatípusokban tanítóknak is, hogy láthatóvá tegyék tanítványaik kommunikációs kompetenciáit és erősségeiket más területeken is. A tanárok rendkívül egyszerű módon kaphatnak kezükbe kompetencia-katalógusokat és modelleket, valamint kompetencia-nyilatkozatokat, melyeket integrálhatnak az oktatási folyamatban, szükség esetén kiegészíthetnek. Ezek a kompetencia-katalógusok tartalmazzák mind a szakspecifikus, mind a tantárgyközi kompetenciákat. Ily módon az osztályfőnökök áttekinthető módon meghatározhatják és dokumentálhatják, majd lehívhatják a tanulók kompetenciáit.

A tanárok kommunikációs hálózata


Az lms.at számos alkalmazása megkönnyíti és támogatja a tanárok kapcsolatát egymás között, szükség esetén a tanulókat is bevonhatják a diskurzusba. Az lms.at mint modern kommunikációs eszköz így válik használhatóvá a mindennapos tanítás számos területén.

Önszervezés és tanulástervezése


A diákok számára nem elég a szaktudást közvetíteni, hanem elsősorban a személyes kompetenciák megszerzésére kell helyezni a hangsúlyt. Ezek közé tartozik a tanulási és szervezési képesség elsajátítása. A tanulók számos tanulási nehézségei az önszervezés hiányára és az ebből eredő időbeosztási problémákra vezethető vissza. A „StudyBuddy“ (egyéni tanulástervező) és a naptár eszközök hatékony segítséget nyújtanak a tanulási problémák leküzdésében.

OTP – Opportunity To Practice – gyakorlati alkalmazások

Az OTP öntanulási koncepciója az lms.at-n zökkenésmentesen integrálódik, rávilágít a diákok kompetencia-hiányosságaira és egyéni tanulási nehézségeire. A rendelkezésre bocsátott feladatok és gyakorlatok segítségével lehetőség nyílik ezek megtanulására. A tanulók így saját tanulási tempójukban, személyes tanulási statisztikával és saját igényeinek megfelelően tudnak tanulni. Egy lelkes LMS csapat rendszeresen bővít, kiértékeli és frissíti az anyagokat.

Továbbképzési kínálatok


Az online szemináriumokat az LMS.at a National Center Online Campus Virtual PH együttműködésében szervezi meg. A 2014/15-ös őszi és téli program 2014. október 20-a és 2015. február 1-je között kerül megrendezésre. Pontos tájékoztatás a www.lms.at/seminare internetes oldalon olvasható.
Ha kérdése van a szemináriumokkal, a tartalommal vagy az LMS.at-val kapcsolatosan, használja a „Supportformular“-t (támogatási űrlap).