NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
08.02.2017

Uspješno djelovanje s gimnazijom u Novom Gradu

 

30. januara 2017 se je održao takozvani „Safer Internet-Day“ za 4. razrede Nove sridnje škole Sveti Mihalj. U okviru ove akcije su školarice i  školari skupa s učeniki partnerske škole, gimnazije Novi Grad, obdjelali slijedeće teme:

  • Zaštita i sigurnost podatkov
  • Internetsko zlostavljanje
  • Zakon o slika
  • Zahadjanje seksualnim sadržajem - „Sexting“
  • Savjeti za sigurnu korist aplikacijov
  • Provjerenje postavkov privatnosti u najpopularniji aplikacija socialnih mediji: Instagram, WhatsApp, Snapchat, i Facebook

Da okružu temu su školarice i školari sastavili online-kviz za suškolarice i suškolare 1. i 2. razredov (learningapps.org). Ovako su učenice i učeniki mogli novo znanje na ovom području koristiti i je produbiti pri kreiranju novoga sadržaju u samoj aplikaciji.  

Konačno su imali mogućnost provjeriti novo znanje u „Kahoot-kvizu“. Školarice i školari obadvih škol su bili vrlo aktivni i su se intenzivno bavili sa sigurnom zahadjanjem s internetom. Skupno djelovanje sa učeniki gimnazije je bilo vrlo konstruktivno i poučno za školarice i školare Nove sridnje škole.
Ponavljanje u slijedećem ljetu se planira!