NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
09.02.2017

Šari cupcakes-i

Hrvatska nastava je bila vrlo zanimljiva, pekli smo šare cupcakes-e i na veseli način smo vježbali i učvrstili hrvatski jezik. Cupcakes-i su nam se jako dobro račili!

Potom smo opisali kako smo načinili dobro pecivo.

Ako kanite sprobirati ukusne cupkes-e, recept morete najti u „moj novi minimulti 2017/01”!

Mnogo uspjeha pri pečenju i dobar tek!

Jedna školarica je napisala slijedeći prinos o pečenju: