Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama

  • OŠ Bijelo Selo je dvojezična škola kade se podučava va nimškom i hrvatskom jeziku
  • Zweisprachige Volksschule mit deutscher und kroatischer Unterrichtssprache
  • OŠ Bijelo Selo ima četire razrede i otpodnevno podvaranje
  • Vierklassige Volksschule mit schulischer Tagesbetreuung mit getrennter Abfolge
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
02.02.2017

Jezični istraživači u predmetu Hrvatski

Ov tajedan su dica imala mogućnost da se sami nauču hrvatske riči o opravi. Na tabli su našli riči ke  tribaju za ov istraživački projekt. Njihova zadaća je bila da se gibaju i da najdu hrvatske riči. Imali su mogučnost da sami odluču ča djelaju kako i kada.

Neki primjeri su: Zadaće u rječniku - Namoljati i opisati opravu - Načiniti mini knjigu s opravom -  Radni listi /pisanka - Govoriti o opravi - Načiniti rečenice: „Ona nosi halju.“ - Igre, i tako dalje.
Za školarice i školare su bile ove posebne istraživačke hrvatske ure doživljaj.