Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach

Zweisprachige Volksschule / Dvojezična osnovna škola

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
11.01.2017

Predbožićna svetačnost

Školari i školarice kao i učitelji/-ice oš Pinkovac svečevali su predbožićnu svetačnost u dvorani za tjelovježbanje. Dica su predstavila šarolik program. Doprinesla su božićni igrokaz, jačila su božićne jačke uz pratnju instrumentov. Nadlje su tanac sa svićami, božićna pjesma i pinkovski školari muzičke škole Novi Grad stali na programu.

Dica su na božičnom bazaru prodavala dugovanje, što su sama bastljala u ručnom radu. Za jilo i pilo su se skrbili roditelji. Mnogobrojnoj publiki se je nudilo čaj, kruh, namazi i pecivo.