Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
25.12.2016

Božićna svečanost u Bajngrobu

Srijedu, 14. 12. 2016. pozvala je općina Bajngrob sve Bajngrobčane, osebujno seniore sela, na božićnu svečanost u seosku krčmu. Dica Osnovne škole Bajngrob oblikovala su sa svojimi jačkami, pjesmicami i kratki igrokazi na nimškom i hrvatskom jeziku ovu proslavu. „Razveseliti ljude i doprinesti svoj mogući prinos tajni božićne radosti“ bilo je geslo ovoga večera. Radost bila je velika. Omogućila su ovo najmladja dica sela.