Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof/NMS

Dvojezična nova sridnja škola

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
22.12.2016

„Cirkus“ u školi

29. novembra 2016.  je došao „cirkus“ u našu školu. Poiskao nas je profesionalni artist i pokazao nam  u dvorani za tjelovježbu na različni štacija, kako se žonglira, ide na palica, vozi biciklom na jednom kotaču ili huča na trapecu. Zatim smo mogli mi školarice i školari sami isprobirati neka remek-djela. Imali smo pri tom čuda šale i zabavi, ali i djelali smo i mnoge kreativne vježbe, kakove do sada jos nismo poznali.