Landesschulrat für Burgenland

Der Landesschulrat für Burgenland ist zuständig für alle Schulen des Burgenlandes mit Öffentlichkeitsrecht.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
13.10.2016

Zemaljski poglavar pohodio školski radio OP

Zemaljski poglavar Hans Niessl je pohodio školski radio OP, ki na svojem valu igra većjezični program. Gimnazija Ferenca Liszta u Gornjoj Pulji je sa 700 školari i 70 učitelji najveća škola sridnjega Gradišća. U takozvani panonski razredi podučavaju onde hrvatski i ugarski jezik kot obavezne predmete.
Da bi tu većjezičnost podupirali i medijalno, gimnazija ima svoj školski radio, koga pelja u kooperaciji s Morom, većjezičnim otvorenim radijom iz Velikoga Borištofa. Važan projekt za jačanje jezične kompetencije Pri projektu školskoga radija sudjeluje 60 školarov od kih devetimi govoru hrvatski odnosno ugarski. Zemaljski poglavar je naglasio, da se je projektom školskoga radija pred desetimi ljeti realizirala jako dobra ideja. Ov većjezični projekt da jača jezičnu kompetenciju, komunikativne sposobnosti školarov i regionalni identitet. On ki razumi i govori jezike da ima dobar temelj za optimalne šance u svitu, ki se sve već globalizira, je rekao Niessl.

Izvor: volksgruppen.orf.at/hrvati