skooly: Digitalna knjiga sa cilji (Pensenbuch)

skooly: Digitalna knjiga s cilji (Pensenbuch)


“skooly” je sprav (tool) obrazovnoga servera Gradišće (OpoG), ka oduševi dicu jur u prvom razredu. U sigurnom okviru školarice i školari prepoznaju po prvi put platformu za učnju po starosti a tako ćedu biti i u budućnosti dobro pripravni za daljnje školovanje.
Svejedno je li za alternativne oblike učnje, za diferenciranje i individualiziranje, za potpomaganje talentov, za učnju u kompetencija, za slobodno raspolaganje vježbov, “skooly” se more integrirati u podučavanje po vlašći pobriboća.
Knjiga sa cilji (Pensenbuch) osebito olakšava djelo s katalogom kompetencijov i pomaže pri alternativnom ocjenjivanju. Rating‐sistem, samostalno ocjenjivanje, napredak sposobnosti zvijezdami i zaokret za sposobnosti daju roditeljem objektivni feedback o rezultati učnje, tako da se zašporu nepotribne diskusije.
Jednostavna posluga, slobodni sadržaji i optični oblik posebno olakšavaju djelovanje. Trimi kliki se moru stvoriti nepotpuni teksti, vježbe za čitanje, igre, Mimi‐teksti itd. Učiteljstvo si more kratkoročno pripraviti materijal za svoje podučavanje.
Ali i slobodni sadržaji za učnju (learningcontent) stoju na raspolaganje! Roditelji su svenek “online upto‐date” i dostanu odgovor (feedback), ke vježbe su dica jur završila, ča je domaća zadaća ili ča je potribno za školu.
Digitalna razredna knjiga s individualnim planiranjem podupira pri svakidašnjem djelovanju. Pri razgovoru u zatvorenoj dvorani (chat) se dica uču pravu komunikaciju u socijalni mediji kot “Facebook, Twitter”, itd.

Registrirajte se sada na domaćoj stranici i bit ćete oduševljeni!
Ako imate neka pitanja, “skoolyteam”
Vam stoji uvijek na raspolaganje: skooly@bildungsserver.com
ili posebno za hrvatski jezik: stefan.bunyai@bildungsserver.com
Registrirajte se na internet‐adresi: www.skooly.at