Novosti iz škol
više novosti
Dobro došli

Na početku novoga školskoga ljeta su 8 dica počela u prvom razredu dvojezične ...

21/09/2017
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Otvaranje škole

Utorak, 5. septembra 2017., bilo je svetačno otvaranje naše pregradjene škole. ...

18/09/2017
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
Novi koncepti u školi u Trajštofu

U Trajštofu su utorak prezentirali nove pedagoške koncepte za školu budućnosti. ...

18/09/2017
Osnovna škola Trajštof / VS Trausdorf
Je tako daleko!

U OŠ Bijelo Selo je počelo ljetos 15 dice, ka su puna veselja uz pratnju ...

07/09/2017
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
Ljetošnje podvaranje "MaMaCo"

TAJEDAN 1: „Prvi tajedan ljetošnjega podvaranja smo išli i razgledivali naše ...

04/09/2017
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Težišća i novosti na školskom polju

Novo školsko ljeto donaša već autonomije, početne jezične grupe, školske saveze ...

28/08/2017
Landesschulrat für Burgenland
Modelni avioni u Pandrofu

U zadnjem školskom tajednu su se četvrti razredi OŠ Pandrof otpravili na put, da ...

07/07/2017
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Pustolov čitanja u Bijelom Selu

16. juna došla su dica trećega razreda u OŠ Bijeloga Sela znatiželjno u školu. ...

07/07/2017
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
Myrafälle – nova misija

Dvimi autobusi su se otpravili na put od škole u Muggendorf. Po kratkoj pauzi i ...

05/07/2017
Volksschule Hornstein - Osnovna škola Vorištan
Opće informacije
Minimulti digital

Ovi digitalni sveski predstavljaju izdanja dičjega časopisa „moj novi minimulti“. Učitelji i učiteljice dvojezičnih...

skooly: Digitalna knjiga sa cilji (Pensenbuch)

skooly: Digitalna knjiga s cilji (Pensenbuch) “Skooly” je sprav (tool) obrazovnoga servera Gradišće (OpoG), ka oduševi...

„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“

„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“ - nova učila za gradišćanskohrvatske i ugarske učitelje i dicu...