Novosti iz škol
više novosti
Nagrada za četverojezičnu knjigu „Hugo i ...

U dvorcu u Verešvaru su srijedu po četvrti put dodilili „Gradišćansku nagradu za ...

22/10/2018
Landesschulrat für Burgenland
Žetvena zahvalnica

U nedilju, 21. oktobra 2018., su u fari slavili žetvenu zahvalnicu. Zajedno s ...

22/10/2018
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Ljudska prava

Pod peljanjem dvoje stručnjakinje od “Amnesty International” su se dica 3. i 4. ...

19/10/2018
Osnovna škola Klimpuh / VS Klingenbach
Projektni dani u južnom Gradišću

Koncem septembra su se dica četvrtoga razreda osnovne škole Bijelo Selo odvezla ...

19/10/2018
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
Jezični i projektni tečaj u Selcu

Školarice i školari hrvatskih razredov Nove sridnje škole Sv. Mihalja prebavili ...

17/10/2018
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
Domaće živine u školi

Ov tajedan je stao u znaku živin, jer se 4. okotobra svečuje „dan za zaštitu ...

10/10/2018
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Prirodna znanost i ekologija na ribnjaku

Osnovna škola Kalištrof je bila u prvoj jedinici Prirodne znanosti i ekologije ...

10/10/2018
Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
Vulka i vitezi / Grad Fortnava

Prva štacija ovoga dana je bio grad Fortnava. Pregledali smo tvrdjavu i doznali ...

05/10/2018
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf
Cybersmart - dica sigurno na putu u ...

Projekt "Cybersmart" je inicijativa IT skrbiteljov u novogradskom kotaru ...

05/10/2018
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Opće informacije
"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite!

"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite! Naticanje Črljenoga križa za mladinu (ÖJRK): zdravstvena nagrada zemlje...

Minimulti digital

Ovi digitalni sveski predstavljaju izdanja dičjega časopisa „moj novi minimulti“. Učitelji i učiteljice dvojezičnih...

skooly: Digitalna knjiga sa cilji (Pensenbuch)

skooly: Digitalna knjiga s cilji (Pensenbuch) “Skooly” je sprav (tool) obrazovnoga servera Gradišće (OpoG), ka oduševi...

„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“

„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“ - nova učila za gradišćanskohrvatske i ugarske učitelje i dicu...